خدمات

 • درمانگر اختصاصی وسواس فکری عملی کودکان ، نوجوانان و بزرگسالان با رویکرد ( شناختی – رفتاری CBT)

سوابق تحصیلی و حرفه‌ای

 • دکترای تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان با نیاز های ویژه
 • کارشناس ارشد روانشناسی کودکان با نیاز های ویژه
 • کارشناسی : روانشناسی عمومی
 • مربی درمانگر اختلالات یادگیری
 • مولف کتاب نقش فرزندپروری بر کاهش اضطراب ریاضی
 • گذراندن دوره های:
  – تربیت مربی کودک
  – شناخت درمانی اختلالات کودک بر اساس رویکرد شناختی-رفتاری (CBT)
  – هیپنوتیزم شناختی
  – کنترل استرس و تنظیم هیجانات
  – تشخیص به هنگام طیف اتیسم
  – اجرا ، نمره گذاری و تفسیر آزمون هوش استنفورد بینه ( ویرایش پنجم )
  – آزمون هوش وکسلر (V-IV)
  – کنترل خشم
  – اختلالات کودکان و نوجوانان
  – آزمون بندرگشتالت ۱ و ۲
  – آزمون CAT و تحلیل نقاشی
  – آزمون حافظه وکسلر
  – کاربرد طرحواره درمانی در خانواده
  – طرحواره درمانی کار روی ذهنیت ها

عضویت در انجمن ها

 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 • عضو انجمن علمی کودکان استثنایی ایران
 •  شماره نظام: ۳۱۳۸۴
 • شمار پروانه : ۸۶۲۶